געשעענישןרעדאַקטירן

מאנטיג ויחי י"א טבת תשס"ז 1טן יאנואררעדאַקטירן

דינסטאג ויחי י"ב טבת תשס"ז 2טן יאנואר 2007רעדאַקטירן

מיטוואך ויחי י"ג טבת תשס"ז, 3טן יאנואררעדאַקטירן

דאנערשטאג ויחי, י"ד טבת תשס"ז, 4טן יאנואררעדאַקטירן

פרייטאג ויחי ט"ו טבת תשס"ז 5טן יאנואררעדאַקטירן

פרייטאג ויחי ט"ו טבת תשס"ז 5טן יאנואררעדאַקטירן

זונטאג שמות י"ז טבת תשס"ז, 7טן יאנואר 2007רעדאַקטירן

מאנטאג פרשת שמות, י"ח טבת תשס"ז, 8טן יאנואר 2007רעדאַקטירן

דינסטאג תשס"ז, יאנאוואר 09 2007רעדאַקטירן

מיטוואך, 10טן יאנואר 2007 תשס"זרעדאַקטירן

דאנערשטאג תשס"ז, 11טן יאנואר 2007רעדאַקטירן

פרייטאג, 12טן יאנואר 2007, תשס"זרעדאַקטירן

מוסטער:Portal:Current events/2007 יאַנוואַר 13

זונטאג תשס"ז, יאנאוואר 14 2007רעדאַקטירן

מאנטאג תשס"ז, 15טן יאנואר 2007רעדאַקטירן

דינסטאג, 16טן יאנואר 2007 תשס"זרעדאַקטירן

מיטוואך תשס"ז, 17טן יאנואר 2007רעדאַקטירן

דאנערשטאג תשס"ז, יאנואר 18 2007רעדאַקטירן

פרייטאג תשס"ז, יאנאוואר 19 2007רעדאַקטירן

מוסטער:Portal:Current events/2007 יאַנוואַר 20

זונטאג תשס"ז, 21סטן יאנואר 2007רעדאַקטירן

מאנטאג תשס"ז, 22טן יאנואר 2007רעדאַקטירן

דינסטאג, 23סטן יאנואר 2007 תשס"זרעדאַקטירן

מיטוואך תשס"ז, יאנואר 31 2007רעדאַקטירן

דינסטאג תשס"ז, יאנואר 30 2007רעדאַקטירן

מאנטאג 29סטן יאנואר 2007, תשס"זרעדאַקטירן

זונטאג תשס"ז, יאנאוואר 28 2007רעדאַקטירן

פרייטאג תשס"ז, יאנאוואר 26 2007רעדאַקטירן

דאנערשטאג תשס"ז, יאנאוואר 25 2007רעדאַקטירן

מיטוואך תשס"ז, יאנאוואר 24 2007רעדאַקטירן