פראגראם

וויקימעדיע באַדייטן בלאַט

צי מיינסטו קאמפיוטער פראגראם?

פראגראם איז א פראצעס וואס גייט אין א סדר ווי מען האט עס באשטימט פון פאראויס.

א פראגראם ווערט אפט באנוצט פאר קינדער, פאר וועמען מ'מאכט א פראגראם. מ'טראגט זיי ארויס אויף דער גאס; מ'זוינגט אינאיינעם; מ'שטעלט זיי אין א רינג; מ'זעצט זיי אנידער און מ'גיט זיי א גוד טיים.

באנוץ פון פראגראםרעדאַקטירן

יעדע זאך וואס גייט ווי מען האט פון פאראויס-באשטימט, איז א פראגראם.