צו מיינט איר גריסן אדער ברכת המזון אדער מסכת ברכות?

יידן און יידישקייט
מנורה
מנורה
עיקרי האמונה
אמונה · שלושה עשר עיקרים
עשרת הדיברות · תורה · מצוות · משיח
הייליגע ספרים אידישע שטרעמונגען
תנ"ך · תורה
משנה · גמרא
זוהר · מדרש
שלחן ערוך
חרדים · חסידים
ארטאדאקסן
קאנסערוואטיווער
רעפארמער
הויפט פערזענלעכקייטן
אבות ואמהות · משה · דוד
נביאים · עזרא · הלל · תנאים · ריב"ז
ר' עקיבא · אמוראים · סבוראים · גאונים
ראשונים · רמב"ם · יוסף קארו · אחרונים
עבודת ה' און ימים טובים
שחרית · מוסף · מנחה · ערבית
שמע ישראל · שמונה עשרה · קריאת התורה
קידוש · ברכה · תפילות און ברכות
ראש השנה · יום כיפור · סוכות
פסח · שבועות · תשעה באב
אידיש קהילה לעבן
אויפגאבעס:
רב · דיין · חזן
גבאי · מוהל
שוחט · חברה קדישא
מוסדות:
שול · מקווה
חדר · ישיבה
כולל · בית מדרש
מקומות הקדושים
דער משכן · בית המקדש · הר הבית
כותל המערבי · מערת המכפלה
קבר רחל · קבר יוסף · קברי צדיקים
ירושלים · חברון · טבריה · צפת
מצוות און מנהגים
הלכה · תרי"ג מצוות · בית דין · תפילה
לימוד תורה · צדקה · גמילות חסדים
שמע ישראל · ברית מילה
פדיון הבן · בר מצווה · נישואין
טהרת המשפחה · לוויה · קבורה
שבעה · קדיש · חברה קדישא
זעט אויך
גיור · שומרונים · קראים · מינים
יידן · אנטיסעמיטיזם


ברכה מיינט בענטשן און דאנקען און לױבן גאט. רעליגיעזע אידן זאגן א ברכה צו דאנקן גאט וואס ער האט שענקט אזויפיל גוטס. עס איז א פליכט צו מאכן 100 ברכות יעדן איינציגן טאג צו זיין פארטאן דורכאויס אין דעם געפיל. די עטאבאלירטע מאה ברכות זענען ווי פאלגענד (דערווײַל נישט אין סדר) פאר די:

 1. זון,
 2. קליידונג,
 3. אויפשטיין,
 4. ארויסגיין,
 5. עסן,
 6. גיין,
 7. שמעקן,
 8. ליכטיגקייט,
 9. נאכט,
 10. שלאף,
 11. אויגן,
 12. פרייהייט,
 13. פוס
 14. שטיין,
 15. ערד,
 16. דעת,
 17. וועלט
 18. תורה
 19. כוח
 20. פרוכט
 21. גרינצייג
 22. ברויט
 23. מזונות
 24. ברכת המזון
 25. וויין

ברכת המצוות רעדאַקטירן

איידער מען שטעלט זיך טון א מצווה מאכט מען א ברכה:

 • ציצית: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית
 • תפילין: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין
 • בדיקת חמץ: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ
 • ספירת העומר: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר
 • תקיעת שופר: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר
 • ארבעה מינים: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב
 • צינדן חנוכה ליכט: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה
 • ליינען די מגילה: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה

א ברכה פון א צדיק רעדאַקטירן

איבערהױפּט בײַ די חסידים און ביי די ספרדים איז א מנהג אז מ'לזאט זיך בענטשן פֿון אן ערליכן איד.