א ביליאנער מיינט א פערזאן וואס פארמאגט א ביליאן (1,000,000,000) אדער מער דאלער, איירא אדער פונט. און דאס געלט קען זיין פון סיי וועלכן לאנד.

דזשעף בעזאס איז דער רייכסטער מענטש אין דער וועלט

דער רייכסטער מענטש אויף דער וועלט איז דזשעף בעזאס, וואס אין אויגוסט 2018 האט ער פארמאגט איבער 157 ביליאן דאלאר.

צו ציילן ביז א ביליאן, יעדע סעקונדע נאך א נומער, געדויערט בערך 32 יאר. און אנצוקומען וויפאל בעזאס האלט וועט דויערן איבער 4,160 יאר.