װיקיפּעדיע:קלארשטעלונג

פאלגנד זענען עטליכע קלארשטעלונגען וואס איז וויכטיג צו נעמען אין אכט בעת איר באניצט זיך מיט דער וויקיפעדיע, די רשות דא צו ליינען איז אויף די פאלגנדע תנאים און אייער הסכמה צו זיי.

מיר זענען דאנקבאר אויב איר וועט אייניגן פון אייער צייט דאס דורכליינען דעם גאנצן בלאט. און מיר האפן איר וועט הנאה האבן פון דער איבערלעבונג וואס וויקיפעדיע שטעלט אייך צו.

נישטא קיין קאנטראקט; באגרעניצטער ליצענס

רעדאַקטירן

ביטע מאכט זיכער אז איר פארשטייט אז די אינפארמאציע וואס ווערט דא צוגעשטעלט איז אהערגעשטעלט אויף א פרייען און אומזינסטן אופן, און עס איז נישט אפגעראכטן געווארן קיין שום אפמאכן אדער קאנטראקטן צווישן אייך און און די בעלי בתים פון דער פונדאציע אדער אנדערע באניצער אין דעם סייט, די בעלי בתים פון די סערווערס וואס אין זיי איז איינגעשפייכלערט די ענציקלאפעדיע, די פריוואטע פינאנציעלע ביישטייערער צו וויקיפעדיע, יעדער מנהל פון פון אלע פראיעקטן, טעכניקער אדער יעדער סיי וואסארא אנדערע מענטש וואס איז פארבינדן אויף סיי וואסארא אופן צו דעם פראיעקט אדער אנדערע וואס זענען עקספאוזט צו אייער טענה אויף א דירעקטן וועג. עס ווערט אייך געגעבן א באגרעניצטן רשות פון דא צו קאפירן טעקסט, און אויך בילדער.

די אינפארמאציע ווערט אהערגעשטעלט אומזינסט, און עס איז נישטא קיין שום אפמאך אדער פארשטענדעניש נישט, צווישן אייך און וויקיפעדיע אין צוזאמנהאנג צו אייער באניצונג אדער יעדע סיי וואסערע דיינער אן ענדערונג אין די אינפארמאציע, קיינער אין וויקיפעדיע איז נישט פאראנטווארטליך אויף קיין שום ענדערונג רעדאקטירונג, צולייגונג אדער אויסמעקעריי פון אלע אינפארמאציע, וואס איר זענט אויסגעשטעלט צו שרייבן אין וויקיפעדיע אדער אין סיי וואסארא אנדערע פראיעקט פארבינדן צו איר.

דינא דמלכותא דינא

רעדאַקטירן

די שרייבער אין וויקיפעדיע פארפליכטן זיך צו האנדלען אין איינקלאנג צום געזעץ מיטן גענצליכן תמימות, מיט א פערזענליכער און פובליק פאראטווארטליכקייט נישט צו ברעכן דאס געזעץ און נישט צו וואנדאליזירן די אינהאלט וואס ערשיינען אויפן סייט. עס איז נישט ערלויבט אריינצוברענגן טעקסט אדער פיילס פון סייטס וואס זענען באשיצט מיט קאפי רייט געזעצן, לשון הרע, פארשמוצנגן קעגן מענשטן, אדער א עבירה פון יעדן סיי וואסארא אנדערע געזעץ, אריינגערעכנט אויפצודעקן סודות פון לאנד, פריוואטע דאקומענטן, פריוואטקייט אינפארמאציע וואס פארשטערן די פריוואטקייט געזעצן פון דאס לאנד, פאנטענטן און ביזנעס סודות, און ביישפילן פון אנדערע.

וואנדאליזירן ארטיקלען במזיד איז אן עבירה פון אינטערנעץ געזעץ.

וויקיפעדיע נעמט נישט קיין אחריות אויף קאפירעכט פארלעצונגען, לשון הרע, ארויסלאזן בשמוצינגן אויף אנדערע מענטשן, אדער סיי וואסארא בארעכונג פון סיי וואסארא געזעץ, אריינגערעכנט די ארויסגעבן סודות פון סיי וואסארא לאנד, פריוואטע דאקומענטן, ביישפילן, פאטענטן און ביזנעס סודות, און די פאראנטווארטליכקייט אויף די אקטן ליגן בלויז אויף די שרייבערס אליינס.

יוריסדיקציע און לעגאליטעט פון דעם אינהלאט

רעדאַקטירן

די וויקיפעדיע דאטנבאזע איז איינגעשפייכלערט אויף א סערווער אין דעם שטאט פלארידע אין די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע, און דאס איז אויפגעהאלטן און רעפערענץ צו די שוץ צוגעשטעלט דורך די לאקאלע און פעדאראלע געזעץ.

וויקיפעדיע איז אויסגעשטעלט צו אנטהאלטן מעגלעכע אינהאלט קעגן אייער געזעץ

רעדאַקטירן

געזעצן פון אייער לאנד אדער יוריסדיקציע קען מעגלעך נישט באשיצן אדער ערלויבן די זעלביגע סארט פארם פון רייד אדער פארשפרייטונג.

וויקיפעדיע טוט חלילה נישט צורעדן צו ברעכן סיי וואסארא געזעצן; און קען נישט זיין פאראנטווארטליך פאר די עבירות פון די געזעצן, זאלט איר חלילה לינקן צו דעם דאומעין אדער נוצן, איבערקאפירן, אדער פובליצירן די אינפארמאציע דא אנאהאלטן.

עס איז זייער מעגלעך אז פובליקירן די אינפארמאציע דא קען זיין אן עבירה לויט די געזעצן פון אייער לאנד אדער רעליגיע וואס האט די יוריסדיקציע דארטן פון ווי איר ליינט די אינפארמאציע.

האנדל-מארקעס

רעדאַקטירן

א האנדל-מארקע, באדינסט-מארקע, קאלעקציע-מארקע, אנצייכענען-רעכט און אזוינע רעכטן וואס ווערן דערמאנט, געניצט אדער ציטירט אין די ארטיקלען אין וויקיפעדיע זענען די אייגנטום פון זייערע אייגנטימערס. כאטש זיי זענען געניצט דא טאר מען נישט ניצן זיי פאר קיין שום אנדערן צוועק נאר וואס די מחברים האבן דערלויבט דורכן GFDL דערלויבניש סכעמע. אחוץ ווען עס שטייט אזוי בפירוש די וויקיפעדיע און וויקימעדיע ערטער זענען נישט אינדארסירט און נישט פארבינדן מיט אבי ווער עס האלט די רעכטן, און וויקיפעדיע שענקט נישט קיי רעכטן צו ניצן וואסערע געשיצטע מאטעריאלן. ווען איר ניצט אזעלכע אייגנטום נעמט איר אויף זיך פולע אחריות.

וויקיפעדיע גאראנטירט נישט די ווארהייט פון אינפארמאציע אין איר

רעדאַקטירן

וויקיפעדיע איז אן אנליין אפענער-אינהאלט קאלעבראטיווער ענציקאלפעדיע, ד.ה. א וואלענטירליכער איינזאמעלונג פון איטליכע מענטשן אדער גרופעס, וואס איינער קען נישט דעם צווייטען, וואס זענען פאראייניגט בלויז מיטן איין אייציגן ציל, צוזאמנארבייטן צו אנטוויקלען א בשותפות'דיגער מקור פאר מענטשליכער דעת. דער סטרוקטאר פונעם פראיעקט ערלויבט יעדן מיט א אינטערנעט פארבינדונג צו טוישן איר אינהאלט. ביטע זייט געצה'ט אז גארנישט וואס איר טרעפט דא איז זיכער איבערגעקוקט געווארן דורך מענטשן מיט די פארלאנגטע עקספערטיז, פאסענד צו אייך אהערשטלען מיט די פארגענצליכסטע, ריכטיגע אדער פארלעסליכע אינפארמאציע.

דאס איז נישט צו זאגן אז איר וועט נישט טרעפן ווערדפולע און אויסגעהאלטענע אינפארמאציע אין וויקיפעדיע; רוב מאל וועסטו יא. פון דעסט וועגן דאך, וויקיפעדיע קען נישט גאראנטירן די ווארהייט פון די אינפארמאציע דא געטראפן. די אינהאלט פון יעדע ארטיקל קען לעצטענס זיך האבן געטוישט, וואנדאלאזירט אדער גענדערט דורך איינעם וואס זיין מיינונג טוט נישט זיין אין איינקלאנג מיט די סטאטוס פון דעת אין דעם רעלאוואנטן פעלד.

נישטא קיין פארמאלער חברים איבערקוק איינער אויפן אנדערן

רעדאַקטירן

מיר ארבעטן אויף וועגן צו סעלעקטירן ארויסהייבן און אונטערשטרייכן פארלעסליכע ווערסיעס פון ארטיקלען.

אונזער אקטיווער קהילה פון רעדאקטארן באנוצן זיך מיט ספעציעלע געצייג דערפאר, ווי די לעצטע ענדערונגן זייט, און באַזונדער:נייע בלעטער פיעדס צו מאניטערן נייעם און טוישענדן אינהאלט. פון דעסטוועגן דאך, איז וויקיפדיע נישט איוניפארמעלי חברים איבערגעקוקט; בשעת ליינער קענען טאקע פאררעכטן פעלערס, אדער טאקע זיך אריינלאזן און נאכקוקן און איבערגיין זייערע חברים'ס ארבייט, האבן זיי אבער נישט קיין שום לעגאלע פליכט דאס צו טאן, דעריבער זענען אלע אינפארמאציע וואס איר ליינט דא אן א אחריותדיגער ווארענטי אויף איר פאסיגקייט פאר סיי וואסארא ציל פון אייער דאס נוצן. אפילו די ארטיקלן וואס זענען יא איבערגעקוקט געווארן, און אפילו די אויסגעקליבענע ארטיקלען, קען דאס שפעטער געטוישט ווערן אויף צום שלעכט, נאכדעם וואס זיי זענען איבערגעקוקט געווארן.

קיין איינע פון די ביישטייערער, ספאנסערס, אדימיניסטראטורן, אדער סיי ווער אנדערשט פארבונדן מיט וויקיפעדיע אין סיי וואסארא וועג וואס נאר אימער קען נישט זיין פאראנטווארטליך פאר די ערשיינונג אויסזעהן פון סיי וואסארא פאלטשע אדער פארלוימדונג אינפארמאציע אדער פאר אייער באנוץ פון די אינפארמאציע אנטהאלט אדער געלינקט פון דיזע וועב בלעטער.

וויקיפעדיע טראגט נישט קיין שום אחריות

רעדאַקטירן

קיין שום פארגיטיגונג פון קאנסקווענסיאלע שאדן קען נישט אנגעקלאגט ווערן אין קיין שום פארעם קעגן וויקיפעדיע, וויבאלד דא איז א וואלענטירליכער פראיעקט פון פריוואטע מענשטן, וואס ווערט אנטוויקלט אויף א פרייען פארעם כדי צו באשאפאן א אפענע זאמעלונג דירעקטירט פון אינפארמאטיווע מקורות, קאלטוראלע און באלערנדע.

איר באנוצט זיך מיט וויקיפעדיע בלויז אויף אייער אייגענע אחריות

רעדאַקטירן

ביטע כאפט אן אלע מעגלעכקייטן וואס פארלאנגען זיך איינצוזען אז אלע אינפארמאציע וואס איר זענט קונה פון וויקיפעדיע איז ריכטיג און פעסטגעשטעלט.

אויב ס'איז דא פארשלאגן וועגן אקטיוויטעטן וואס זענען געפערלעך, אומלעגאל אדער נישט מאראליש, געדענקט אז יעדער איינער קען שרייבן אינפארמאציע אין וויקיפעדיע, און קען זיין אז זיי שטימען נישט בכדי לספק עבורך את המידע, שנודע לך לגביו צורך באמצעי זהירות הולמים, או בצעדים שבהם אתה יכול לנקוט כדי למנוע פציעה, נזק גופני או כל נזק אחר לעצמך, ברכוש או מוניטין.

איר דארפט זיין אויפמערקזאם אז אלץ וואס מען טרעפט אין וויקיפעדיע קען זיין נישט אינגאנצן אויסגעהאלטן, אדער פארגרייזט אדער אומלעגאל.

פארלאזט זיך נישט אויף קיין שום אינפארמאציע וואס איר טרעפט אין וויקיפעדיע; די בעסטע זאך איז אליין באשטעטיקן.

אויב איר דארפט ספעציפישע באראטונג (מעדיציניש, געריכטלעך, סכנה באהאנדלען), קאנפערירן אן עקספערט וואס איז ליעצנצירט אדער טאקע געלערנט אינעם פעלד.

וויקיפעדיע איז אויסגעשטעלט צו אנטהאלטן אינהאלט וואס זענען נישט צו דיין גייסט

רעדאַקטירן

דער צוועק פון וויקיפעדיע איז צו ווערן א זאמלונג פון מענטשלעכע אינפארמאציע, און דערום אנטהאלט זי א סאך ארטיקלען געשריבן וואלונטערלעך דורך א סאך שרייבער.

מען דארף געדענקען אז וויקיפעדיע איז א וואלונטערלעכער פראיעקט, און דערום קען עס ווערן א ביסל לאנג איידער אז וואנדאליזם וועט ווערן באהאנדלט. וויקיפעדיע נעמט נישט קיין אחריות איבער קיין שאדנס אין דער צייט.

וויקיפעדיע איז א "יונגע" ענציקלאפעדיע וואס ווערט נאך אנטוויקלעט, און דערום ארטיקלען קענען אנטהאלטן גרייזן, איינשטעלן, קעגנזאצן אדער אומפאסונג מיט די אויבנדערמאנטע כללים. ווייל וויקיפעדיע איז וואלונטערלעך קען זי נישט נעמען קיין אחריות איבער שאדנס פון ווענדן זיך צו די ארטיקלען. אויב עס איז דא א פארלעצונג פון די כללים וועט מען מאכן יעדן דראנג צו פארריכטן ארטיקלען.

וויקיפעדיע איז נישט קיין מקור פאר פראפעסיאנעלע עצות

רעדאַקטירן

אויב זענט איר אין געברויך פון פראפעסיאנעלע הילף אדער עצות, צום ביישפיל, רפואה, דאקטעריי, לעגאליטעט, הלכה, מנהג, פינאנציעל, אדער סכנה באהאנדלען, א.א.וו. דאן ביטע זוכט אויף א פראפעסיאנאלער עקספערט וואס איז געליינסענסט און געלערנט אין דעם פעלד.

נישט קיין הלכות אנווייזונגען

רעדאַקטירן

נישט קיין געזונטהייט אנווייזונגען

רעדאַקטירן

וויקיפעדיע אנטהאלט א סאך סוביעקטן וועגן רפואה. טראץ דעם קענען מיר נישט צוזאגן בשום אופן אז די אינפארמאציע איז פארלעסלעך. אפילו ווען אלץ איז געשריבן ריכטיק איז נישטא קיין גאראנטי אז עס איז צוגעפאסט צו אייערע סימפטאמען.

מעדיצינישע אינפארמאציע אין וויקיפעדיע איז, אין גוטן פאל, אלגעמיין און קען נישט פארבייטן קיין עצה פון א מעדיצינישער עקספערט, ד"ה א באפלומאכטיקער דאקטער, ווארטערקע, אפטייקער אדער אנדערע אזלעכע פערזאנען. וויקיפעדיע איז נישט קיין דאקטער.

קיין איינע פון די ביישטייערער, ספאנסערס, אדימיניסטראטורן, אדער סיי ווער אנדערשט פארבונדן מיט וויקיפעדיע קען נישט נעמען קיין אחריות איבער די רעזולטאטן אדער בייטראגן פון פרווון צו ניצן אדער אדאפטירן טיילן פון ריכטיקער אדער פאלשער אינפארמאציע באווייזט אינעם וועבזייטל.

קיינער זאל זען yi.wikipedia.org אדער אנדערע פראיעקטן פון דער וויקימעדיע פונדאציע אלס א פרוו צו אויפבעטן אדער געבן א מעדיצינישער מיינונג אדער א מיינונג וועגן דאס באנוץ פון היילמיטלען.

נאטירלעך זענען אייך געבעטען ביישטייערן צו ארטיקלען וועגן רפואה אדער געזונטהייט און ניצן יעדן אינהאלט וואס געפינט זיך דא אונטער דער GNU פרייע באנוץ ליצענץ.

נישט קיין מקור פאר געזעצעלעכע אנווייזונגן

רעדאַקטירן

וויקיפעדיע אנטהאלט ארטיקלען וועגן א סאך געזעצלעכע טעמעס. אבער, ווייל זי איז א פריינע ענציקלאפעדיע קען די אינפארמאציע ווערן אומפינקטלעך. די דאזיקע ארטיקלען זאלן נישט ווערן געזען אלס פינקטלעכע געזעצלעכע אינפארמאציע. ייתכנו שינויים בדין החל ממדינה למדינה, וכן יתכנו שינויים בחקיקה ובפסיקה של כל מדינה ומדינה. ערכים יכולים להיות מבוססים על המצב המשפטי ששרר בעת הכנתם, אולם עובדה מסוימת, תקדים חדש, או הלך רוח שונה בבתי המשפט, עשויים לשנות את המצב, ואף להפוך אותו לחלוטין.

המידע המצוי בוויקיפדיה הינו מידע כללי, ואין בו כדי להחליף מידע הניתן על ידי בעל מקצוע. על המעונין בייעוץ משפטי פרטני לפנות לעורך דין העוסק בתחום, ואין ויקיפדיה אחראית לכל נזק או תוצאה שתגרם בעקבות הסתמכות על המידע המופיע בה.

אין הכותבים בוויקיפדיה נותנים ייעוץ משפטי כהגדרתו בחוק, ואינם מתיימרים ליתן ייעוץ כזה.

ויקיפדיה נערכת על ידי הציבור הרחב של משתמשי האינטרנט ולכן תיתכנה השחתות הן של מלל והן של תמונות. אין ויקיפדיה אחראית להשחתות אלה, ועושה כל מאמץ על מנת לתקנן.

כעיקרון ויקיפדיה מאפשרת העלאת תמונות או כתיבת תוכן אשר אינו מפר את הכללים שלה, ואת חוקי המדינה, כך מאופשרת העלאת כל תוכן מקורי בעל ערך אנציקלופדי, אשר ניתן לתומכו, ואשר אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים. הפרות של כלל זה הינן השחתה, וויקיפדיה עושה כל מאמץ למנוע אותן.