א פוסק איז איינער וואס פסק'נט שאלות.

דער פסק ווערט באזירט אויפן שולחן ערוך און שאלות ותשובות פון די אחרונים.

פוסקים פונעם פריערדיקן דור

רעדאַקטירן