עפענען הויפטמעניו
אילוסטראציע וואס סימולירט די באַוועגונג פון גאַז מאלעקולן.

צי מיינט איר גאזאלין?

גאַז איז אַ צושטאנד פון מאטעריע אין וואָס די מאלעקולן זענען נישט אנגעבונדן נאר זיי זענען ווייַט איינס פון אַנאַנד. אזוי ווי א פליסיקייט, קען גאַז שטראָמען און זיין פֿארעם קען זיך גאנץ גרינג ענדערן.

בײַשפילן פון עטלעכע באקאנטע גאזןרעדאַקטירן