עפענען הויפטמעניו
פאפיר

פּאָפּיר איז א מיטל צו שרייבן אדער דרוקן אויף איר טעקסט, זי איז געמאכט פון אויסגעארבעטע דינע האלץ.

פאפיר איז דערשינען געווארן אין יאר ג'תתס"ה אין כינע. אין אנפאנג האט מען דאס געמאכט מיט די הענט, און דערפאר איז דאס געוועזן זייער טייער, נאר אין יאר ה'תקנ"ט איז ארויס געגיינגען די ערשטע מאשין וואס האט פראצטירט פאפיר.