איי.די.טי IDT איז א ריזיגער טעלקאמוניקאציע קאמפאני קווארטירט אין נוארק, ניו דזשערסי. עס האלטן זיך דארטן אויף א ישיבה און הונדערטער פרומע אידן וואס ארבייטן דארטן.

זייער לאגא

געגרינדעט און געפירט דורך האוערד דזשאונס, א בעל תשובה.