א פעלד ווערט אנגערופן א גרויסער שטח פון אגריקולטור וואס ווערט גענוצט צו פלאנצן ירקות תבואה און נאך. אויך קענען דארט וואקסן גראזן וואס ווערט באנוצט פאר בהמות צו פאשן און עסן די גראז.

א פעלד פון גרינע גראז
שאף פאשען אין א פעלד.

אין קאמפיוטעריי

רעדאַקטירן

א פעלד קען אויך ווערן אנגערופן אין טעכנישע שפראך אן אפטייל ווי מען לייגט אריין דאטן.