א פעלד פון גרינע גראז

א פעלד ווערט אנגערופן א גרויסער שטח פון אגריקולטור וואס ווערט גענוצט צו פלאנצן ירקות תבואה און נאך. אויך קענען דארט וואקסן גראזן וואס ווערט באנוצט פאר בהמות צו פאשן און עסן די גראז.

שאף פאשען אין א פעלד.

אין קאמפיוטעריירעדאַקטירן

א פעלד (אדער פיעלד) קען אויך ווערן אנגערופן אין טעכנישע שפראך א קאמפיוטער קאוד פון וועלכן עס קומט אריין דאטא פון א צווייט פלאץ.