גאווערנער אדער גובערנאטאר ווערט גערופן דער ערוויילטער פירער פין א שטאט אדער א פראווינץ.