א פֿיש איז א בעל חי וואס לעבט אין וואסער און אטעמט דורך קשעלעס (זשאברעס). אַ פֿיש װאָס װאױנט אין דעם ים און דאַרף זאַלץ-װאַסער צו לעבן הייסט א ים־פיש. א פיש וואס לעבט אין טייכן און אזערעס הייסט א פרישוואסער פיש.

אַ הערינג

פיש אלס מאכל

רעדאַקטירן

פיש זענען א וויכטיגער מקור פון עסן פאר מענטשן.

פיש אין דער תורה

רעדאַקטירן

לויט דער תורה מעג מען עסן נאר פיש װאָס האָבן פֿלוספֿעדערן און שופּן (סנפיר וקשקשת) אזוי ווי ס'שטייט אין ויקרא (י"א ט'): אֶת-זֶה, תֹּאכְלוּ, מִכֹּל, אֲשֶׁר בַּמָּיִם: כֹּל אֲשֶׁר-לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמַּיִם, בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים--אֹתָם תֹּאכֵלוּ.