זמן איז א פרומע מאנאטליכע מאגאזין מיט וועלטליכע ארטיקלען געשריבן אין העברעאיש.

עס ערשיינט אין אמעריקע און אין ישראל.

טייל ארטיקלען זענען איבערגעטייטשט און איבערגעארבעט פון דער שטערן און דער שפאקטיוו.

ענגלישע אויסגאבע רעדאַקטירן

אויך געבן זיי ארויס אן ענליכע ענגלישע אויסגאבע ZMAN.