קאמיקס איז א ליטערארישע פארעם פון א וויזועלע קונסט צו דערציילן געשיכטעס. עס איז צונויפגעשטעלט פון געמאלעוועטע בילדער וואס זיינען אין אלגעמיין קאמבינירט מיט טעקסט, אפטמאל קומט די טעקסט אין רעדן-באלאנען.

א קאמיקס פון דער קינסטלער ווינזאר מעקיי ווי דער קליינער סאמי ניסט

אין אלגעמיין דינט די קונסט צו פאָרשטעלן קאריקאטורן און צו באלוסטיקן די ליינערס מיט קליינע מעשהלאך.