דאָקטאָר (דאָקטאָר פון פילאָסאָפיע אָדער PhD) איז דער העכסטער אַקאַדעמישער טיטל, געשאָנקען דורך אַן אוניווערסיטעט אָדער ענלעכע אינסטיטוציע. "דאָקטאָר" איז געניצט צו רעפערירן צו אַ מענטש מיט אַ דאָקטאָראַט. צו באַקומען דעם דיפלאם, דאַרפן מען שרייבן אַ טעזיס (אַ דאָקומענט געשריבן אין שטיצע פון אַ געדאַנק וואָס איז פרעזעטירט פאַר דיסקוסיע אָדער אפפרעגן). די באדערפענישן בייטן זיך לויט דער טעמע.

מען באַקומט דעם טיטל װען מען באווייזט אַז מען האָט אַלײן געפארשט עפּעס אַ טעמע און דערין געצײגט נײקײטן פאַר די װיסנשאַפט. די שטודיִע פאַרפֿאַסט מען אין אַ דיסערטאַציע (צוזאַמענזאַץ) װאָס װערט איבערגעקוקט דורך פּראָפעסארן, און מען זאָל אױך קענען די אַרבעט פאַרטיידיגן.

אריגינעל האט מען באקומען דעם דיפלאם פאר שטודיעס אין פילאסאפיע אבער היינט גיט מען דעם טיטל אין אלע לערנונגען ווי ליטעראטור, היסטאריע, וויסנשאפט, מאטעמאטיק און אינזשעניריע.

אין רוב לענדער איז דער דאקטאראט דער דיפלאם וועלכע אויטאריזירט דעם מענטש צו אויסלערנען אנדערע אין דעם ספעציפישין פעלד אין וועלכע ער האט באקומען דעם דאקטאראט.

דאס ווארט "דאקטאראט" קומט פונעם לאטיינישן "דאקערע" וואס מיינט "צו אויסלערנען".