עזה איז די גרעסטע שטאט אינערהאלב דעם עזה פאס א טייל פון די פאלעסטינער טעריטאריעס.

די שטאט אנטהאלט א געזעלשאפט פון 400,000 איינוואוינער ?און מען רופט גאזא סיטיט דאס צו נישט אויסמישן מיטן גרעסערן שטח וואס הייס די עזה פאס?