עַזה איז די גרעסטע שטאט אינערהאלב דעם עזה פאס א טייל פון די פאלעסטינער טעריטאריעס.

עזה
غزة
http://www.mogaza.org/ אפיציעלע וועבזייטל
עזה
10 דעצעמבער 1956, דער מיליטערישער גענעראל פון עזה, דער גענעראל חיים גאון, ינווייז די פּאָסט אָפיס.
חוף הים עזה

די שטאט אנטהאלט א געזעלשאפט פון 400,000 איינוואוינער און מען רופט גאזא סיטיט דאס צו נישט אויסמישן מיטן גרעסערן שטח וואס הייס די עזה פאס.