אינדוסטריע איז דער טייל פון דער עקאנאמיע וואס באהאנדלט פראדוצירן סחורה און באדינסטן. ד.ה. פאבריצירן גוטן פון רויע מאטריאלן. די אינדוסטריעלע רעוואלוציע איז געווען דער גורם פארן אנטוויקלען פון גרויסע פֿאבריקן פאר מאסן פראדוקציע. די ערשטע פאבריקן זענען געווען פארע-געטריבן, שפעטער זענען זיי אריבער צו עלעקטרישן קראפט.

אינדוסטריעלע אנטוויקלונג

רעדאַקטירן
 
אפטימיזרטע לאגיסטיק האבן דערמעגלעכט די גיכע אנטוויקלונג פון אינדוסטריע. Here is a thermal oxidizer during the industrial shipping process.
 
א פאבריק, א טראיציאנעלער סימבאל פון אינדוסטריעלער אנטוויקלונג (א צעמענו פאבריק אין קונדע, עסטלאנד)

די אינדוסטריעלע רעוואלוציע האט געברענגט צו דער אנטוויקלונג פון פאבריק פאר גרויסער פראדוקציע, מיט קאנסעקווענטע ענדערונגען אין דער געזעלשאפט.[1] אריגענעל זענען די פאבריקן געווען געטריבן דורך פארע, אבער שפעטער זענען זיי אריבער צו עלעקטריע נאכדעם וואס מ׳האט אנטוויקלט א שטראמנעץ. מען האט איינגעפירט די מעכאניזרטע מאנטאזש-ליניע כדי צונויפצושטעלן טיילן אויף א נאכאמאליגן אופן, אין וואס יעדער ארבעטער טוט ספעציפישע טריט ווערנט דעם פראצעס. דאס האט געברענגט צו זינענדיקן וואוקס אין עפעקטיווקייט, וואס האט גענידערט דעם פרייז פונעם ענדע פראצעס. שפעטער האט מען מער און מער געניצט אויטאמאציע אנשטאט מענטשלעכע אפעראטארן . דער פראצעס האט זיך פארגיכערט מיט דער אנטוויקלונג פון די קאמפיוטער און ראבאט.


צווייגן פון אינדוסטריע

רעדאַקטירן
  1. More, Charles (2000). "Understanding the Industrial Revolution". London: Routledge. Archived from the original on 2011-08-14.