ר' יוסף שיינבערגער איז געווען מנהל און מזכיר העדה פאר מער פון 50 יאר. זיין ממלא מקום איז געווען ר' גרשון שטעמער. פאר די לעצטע 20 יאר פון זיין לעבן האט ער זיך אפגעגעבן ארומפארן אין דער וועלט אלס קאבאליסט שנארען געלט פאר זיין פארצווייגטער משפחה פון אור אור אייניקלעך.

ער איז אוועק ה'תשס"ז אין עלטער פון 87 יאר.

משפחהרעדאַקטירן