לעגאליטעט

(אַריבערגעפֿירט פון לעגאל)

לעגאליטעט מיינט אז עס אויסגעהאלטן לויטן געזעץ.

אידישקייטרעדאַקטירן

דינא דמלכותא דינא.