יוחנן ״״יוחי״ בריסקמאן איז דער דיריגענט פון נגינה ארקעסטער און איז א מבין אין מוזיק ער האט געבויט דעם זינגער שוועקי.


ער איז א שטילער מענטש וואס וואוינט אין בארא פארק און א סטאלינער חסיד.