זאב חפץ (געב' 1947) איז א פרייער אבער שטארק רעכטער איד, וואס האט געדינט אלס ווארטזאגער פון דער מנחם בעגין אדמיניסטראציע.

זאב חפץ

ער איז געבוירן אין מישיגן אויסגעוואקסן אין רעפארם אידישע שטוב.

געווען יארן לאנג א זשורנאליסט.

אויך אלס השקפה און פאליטיק קאלומניסט פארן ניו יארק דיילי ניוז.

ער האסט חרדישע אידן צוליב וואס ער טענה'ט זייער ארויפצווינג פון רעליגיע אויף דער מדינת ישראל רעגירונג.