מיינט איר רעגירונג?
מאכט (ענגליש: power) איז דער קאנטראל פון קראפט.

מאכט אין פיזיק איז א מאס פון דער גיכקייט ווי שנעל מעכאנישע ארבעט אדער ענערגיע ווערט אריבערגעפירט.