ישראל חיים מנשה פרידמאן

ר' ישראל חיים מנשה פרידמאן איז דער ראב"ד פון סאטמאר וויליאמסבורג, דאס הייסט דער צווייטער אין ראנג נאך דעם גאב"ד רבי זלמן לייב טייטלבוים. ער איז א אייניקל פון ר' ישראל חיים פרידמאן דער ראחובער רב מח"ס ליקוטי מהרי"ח.

ער איז געווען א מגיד שיעור אין דער סיגוטער ישיבה אונטער רבי משה טייטלבוים, דער שפעטערדיגער סאטמארער רבי. און מיט די שתדלנות פון דער ברך משה איז ער געווארן אויפגענומען אלץ דיין אין סאטמאר בארא פארק, אין יאר ה'תשל"ד איז ער געווארן דיין אין סאטמאר, וויליאמסבורג.

הרב ישראל חיים מנשה פרידמאן איז אן אויסטערלישער תלמיד חכם און ירא ה', ער האט הונדערטער און טויזנטער אידן וואס זענען גרייט צו פאלגן זיין פסק דין, ער איז אנגענומען אלס א גרויסער פוסק, ווען דער גאב"ד פון עדה החרדית הרב ישראל משה דושינסקי איז נסתלק געווארן, האבן אסאך געוואלט ער זאל ווערן דער ראש בית דין אין עדה החרדית אין ירושלים.

אלע יארן פון דעם ברך משה איז ער געווען דאס לעצטע ווארט אין סאטמאר, יעדער ענין וואס האט געהאט צו טון מיט הלכה, האט מען אים געפרעגט, עס איז נישט געווען קיינער אין גאנץ סאטמאר וואס האט מהרהר געווען נאך אים. שפעטער ביי דעם סאטמארער מחלוקת איז רבי ישראל חיים מנשה געגאנגען אונטער רבי זלמן לייב טייטלבוים, און ער האט היינט צו טאגס אן אייגענעם בית המדרש אין וויליאמסבורג אויף ראסס סטריט, וואו הונדערטער אידן דאווענען און ווארימען זיך ביי אים.

הרב געציל בערקאוויטש שליט"א דער, דיין פון רבי אהרן טייטלבוים אין קרית יואל, שרייבט אין זיין ספר שו"ת אגלי דבש, אז זיין הוראה האט ער אויסגעלערנט ביי רבי ישראל חיים מנשה, און ער האט אים געלערנט וויאזוי צו פסק'ענען, ער רעכנט זיך דארט ווי א תלמיד פון אים.