גראבע מענטשן זענען אנגעפאקט מיט פעט וואס איז אוועקגלייגט אין סטארעזש, ביי מענער אין בויך און ביי פרויען אין די אויבערשטע חלק פון פוס. ביי בעלי חיים מאכט זיך דאס ווייניגער ווי ביי מענטשן.

היינט צוטאגס האבן די מענטשן אפגעמאכט אז דאס איז נישט שיין, אמאל איז דאס אבער געווען א שיינקייט. דאקטוירים ווארענן אז דאס איז נישט געזונט.