ווייב מיינט א פרוי וואס איז חתונה געהאט מיט א מאן. אויב זי האט חתונה געהאט אבער מען האט איר אפגעגט אפילו אויב זי זעלבסט האט עס פארלאנגט, דאן האט זי נישט דער טיטל ווייב. נאר פשוט פרוי

פּאָרטרעט ווייבפון די האָלענדיש מאָלער Dirk Jacobs דירק ג'ייקובס זיך און זיין פרוי, 1550