ווייב מיינט א פרוי וואס איז חתונה געהאט מיט א מאן. אויב זי האט חתונה געהאט אבער מען האט איר אפגעגט אפילו אויב זי זעלבסט האט עס פארלאנגט, דאן האט זי נישט דעם טיטול ווייב. נאר פשוט פרוי