צו מיינט איר וויקיפעדיע:נאמען?

נאמען איז וויאזוי מען רופט אן א זאך אדער א מענשט אדער א באגריף.

ביי מענטשן איז היינט צוטאגס דא לעצטע משפחה נמעען און ערשטע נמאען.

קריאת השם רעדאַקטירן

איז ווען מען גיבט א נאמען פאר א ניי געבוירן קינד.