קבר רחל איז דער קבר ווי די מאמע רחל די ווייב פון יעקב אבינו איז באערדיגט. ער געפינט זיך לעבן בית לחם. א גרויסער עולם פארט ארויס דאווענען דארט אויף איר יארצייט, י"א מרחשון. בול רחל אמנו 1927

קבר רחל אמנו 2014 ה'תשע"ד
דער בנין פון קבר רחל
קבר רחל אמנו 1992