קבר רחל אימנו איז דער קבר ווי די מאמע רחל די ווייב פון יעקב אבינו איז באערדיגט. ער געפינט זיך לעבן בית לחם. א גרויסער עולם פארט ארויס דאווענען דארט אויף איר יארצייט, י"א מרחשון.

קבר רחל
www.keverrachel.com
אַן קאָנטראָל פֿון צבא הגנה לישראל לעבן קבר רחל
קבר רחל אמנו 2014 ה'תשע"ד
דער בנין פון קבר רחל
קבר רחל אמנו 1992