קבר רחל איז דער קבר ווי די מאמע רחל די ווייב פון יעקב אבינו איז באערדיגט. ער געפינט זיך לעבן בית לחם. א גרויסער עולם פארט ארויס דאווענען דארט אויף איר יארצייט, י"א מרחשון.

אַן קאָנטראָל פֿון צה"ל לעבן קבר רחל
קבר רחל אמנו 2014 ה'תשע"ד
דער בנין פון קבר רחל
קבר רחל אמנו 1992