אייגנטום

(אַריבערגעפֿירט פון בעל הבית)

אײגנטום אדער אייגנס איז וואס געהערט צו א מענטש, זאכן אויף וואס א מענטש איז בעל הבית הייסט איר/זיין אייגנטום. אויך דאס לאנד וואס א מענטש פֿארמאגט איז זיין אייגנטום. דאס קען ער באקומעם דורך קויפֿן אדער בירושה. אן אייגנטום קען געהערן צו איין מענטש אדער צו עטלעכע שותפים.

אויף זײַן אייגנטום האט א מענטש לעגאלע רעכט. די רעכט פון אייגנטום זענען קאנטראלירט דורכן געזעץ.


זע אויךרעדאַקטירן