א שוואָגער איז איינער וואס זיין שוועסטער האט חתונה געהאט מיט איינעם, איז ער א שוואגער צו זיין שוועסטער'ס מאן. און אזוי אויך ווערט דער מאן צוריק אנגערופן א שוואגער פאר די געשוויסטער פון זיין ווייב.