טאטע אדער פאטער ווערט אנגערופן דער מאנספערזאן פון די צוויי עלטערן פון זייער קינד.

פאטער לויט דער תורהרעדאַקטירן

יעדעס קינד וואס איז געבוירן פון א יידישן מאנספערזאן און א יידישער פרויענפערזאן, ווערט דער מאנספערזאן פאררעכנט אלס פאטער פון קינד, אומאפהענגיק צי ער מעג מיט איר הייראטן לויט דער תורה צי נישט,[1] און אויך נישט אפהענגיק צו זיי האבן געהייראט.[2] אבער א קינד וואס איז געבוירן פון א יידישן מאנספערזאן און א נישט יידישער פרויענפערזאן, אויך ווען זי זאל זיין ערלויבט צו אים, צום ביישפיל אן עבד עברי וואס איז ערלויבט פאר אים א שפחה כנענית, דאך ווערט דער מאנספערזאן נישט אנגערופן פאטער לויט דער תורה [3].

ער איז איינער וואס האט אראפגעברענגט א קינד אויף די וועלט, ער איז אים מחויב צו מחנך זיין און דאס קינד איז אים מחויב צו רעספעקטירן און מכבד זיין.

רעפערענצןרעדאַקטירן

  1. ספרי דברים כ"א ט"ו
  2. יבמות כ"ב ע"א
  3. ספרי שם