רעגן איז איינע פון די ערליי פליסיגקייטן וואס פאלן פון הימל אויף דער ערד, אנדערע פליסיגקייטן זענען, שניי, הוגעל אין טוי. רעגן פארמירט זיך ווען באזונדערע טראפן פון וואסער פאלן פון די וואלקנס אויף די ערדס אויבערפלאך. נישט אלע רעגנס גרייכן די ערדס אויבערפלאך, טייל וועפן אויס בשעת זיי פאלן דורך די טרוקענע לופט. ווען גארנישט גרייכט די גרינד, רופט זיך עס ווירגע, א זאך וואס פאסירט אסאך אין די הייסע טרוקענע מדבריות.

רעגן אויף בראזיל.

נישט אלע רעגן וואסער גרייכט דער ערד, אסאך ווערן פארטרוקענט אויפן וועג איידער עס גרייכט איר ציל.

וויאזוי ארבייט דאס?

רעדאַקטירן