דער ארטיקל דיסקוטירט דעם חוש. טאמער זוכט איר ליינען די תורה, זעט קריאת התורה.


ליינען אדער לייענען איז דער חוש פון א מענטש צו אויפכאפן אינפארמאציע אין דעם מוח מיט די אויגן.