דער ארטיקל דיסקוטירט דעם חוש. טאמער זוכט איר ליינען די תורה, זעט קריאת התורה.

ליינען, לייענען אדער לעזן איז פאַרשטיין שרייבן אין אַ שפּראַך.

דער חוש פון א מענטש צו אויפכאפן אינפארמאציע אין דעם מוח מיט די אויגן.