חשבון איז די פיר הויפט פעולות אין מאטעמאטיק: צוגאב (מיט-נאך), אראפנעם, טאפלונג און צעטיילונג. די פעולות זענען בינארישע אפעראציעס.

א רעכן אינסטרומענט וואס האט אמאל געניצט ווי א רעכנמאשינקע

ציפערןרעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – ציפער

מען איז געוואוינט צו ניצן די אראבישע ציפערן, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

צוגאברעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – צוגאב

צוגאב איז די פעולה פון צוגעבן א צאל נומערן צו א רעאלע צאל. איר סימבאל איז: +. צום ביישפיל:   און  .

אראפנעםרעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – אראפנעם

אראפנעם איז די פעולה פון ארפנעמען א צאל נומערן פון א רעאלע צאל. איר סימבאל איז -. ביישפילן:

 
 .

ווען די סומע קומט אויס וויניגער ווי 0, איז דער נומער אין מינוס. ביישפילן:

 
 
 

טאפלונגרעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – טאפלונג

טאפלונג איז א קורצטע וועג צו אויסרעכענען עטליכע צוגאבן. איר סימבאל איז X אדער *. ביישפילן:

צב"ש אנשטאט אויסרעכענען מיט צוגאבן אזוי:   און   טעפלט מען דאס אזוי:   זעט אויך מדרגה.

צעטיילונגרעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – צעטיילונג

צעטיילונג איז א פעולה פון צעטיילן א צאל נומערן צו א קלענערע צאל. איר סימבאל איז :.

ביישפילן: