אן אייניקל (מערצאל: אייניקלעך) איז א דריטער דור פון א מענטש אדער א בעל חי, א קינד פון זיין קינד.

באבע פון אייניקל מיידלע

א פאטער און מוטער, האבן א קינד, ווען זייער קינד האט א קינד, נישט קיין חילוק א אינגל צי א מיידל, ווערט דאס קינד גערופן אן אייניקל.

ווען דאס אייניקל האט א קינד, איז דאס קינד א אור-אייניקל פאר'ן זיידע-באבע, און אן אייניקל פאר'ן טאטע-מאמע.

דער וואס האט אן אייניקל איז א זיידע (ווען א זכר) אדער א באָבע (ווען א נקיבה).