ענטפער

(אַריבערגעפֿירט פון תירוץ)

ענטפער איז די תירוץ אין לשון קודש וואס קומט נאך א שאלה פראגע אין יידיש. עס מאכט אויס דעם ספק מיט א ריכטיגע וויסן און ערפילט דעם חסרון פון נישט וויסן.

אמאל און ארגינעל האט דער ווארט בעיקר זיך באנוצט און געמיינט אן אפאזיצע זיך קעגן שטעלן א פריערדיגע סטעיטמענט, מען נוצט אויך היינט דערויף דעם ווארט אז מען פרובירט אפצושלאגן יענעםס טענות אבער דאס הייסט מער אויסגעהאלטן אן אנטווארט.

ענטפער אין געזעץ:


ענטפער אין מוזיק: