פרייהייט

(אַריבערגעפֿירט פון פרייע)


פרייהייט ביי א מענטש מיינט נישט זיין אונטערטעיניגט פאר קיינעם און קענען טאן די אייגענע ווילן. ביי א חפץ אדער באגריף טייטשט זיך דאס אפ, אז עס האט נישט קיין בעלות און איז אומזיסט אין א געוויסן זין ווי הפקר אן קיין באגרעניצונג.

פריי קעגן רעליגיע

רעדאַקטירן

פריי אלס לעבנשטייגער איז נישט ממש סעקולאר אבער עס גרעניצט זיך דארטן ווייל אפילו עס איז אויבן אויף א סתירה צו פרומקייט. ווייל אויב סאיז דא א גאט קען מען דאך נישט זיין גענצליך פריי, ווייל עפעס איז דאך העכער און געוועלטיגט אפשר איבער די מענטשן און אפשר וויל ער דאך מיט זיין וועלט עפעס פארפליכטן אונז.

אבער פון די אנדערע זייט איז דאך דאס פונקט ווי יעדע פרייער ציוויליזאציע וואס האט געזעצן וואס די מענטשן ווילן איינהאלטן און ווערן ארויפגעצווינגן פון די חברים דאך הייסט דא נאכאלטס פריי, ממילא קען א רעליגיעזע שיטה אויך זיין א פרייע לעבנסשטייגער, ווייל דער גאט איז נישט קיין באזונדערע זאך וואס צווינגט מער ווי חברים וואס צווינגן.

אידישקייט

רעדאַקטירן

דער אידישער יו"ט פסח, ווען מיר פייערן אפ דאס באפרייאונג פון קנעכטשאפט אין לאנד מצרים, אבער שבכול דור ודור דארף מען זיך אפשטעלן אין אריינטראכטן די נס פון ארויסגיין משעבוד לגאולה.