א מענטש איז אַ זגאל פון די מאמאל פאמיליע.

מענטשן

לויט דער עוואלוציע טעאריע האט דער מענטש זיך אנטוויקלט פון א מאַלפּע פאַר אומגעפער 30 מיליאָן יאָר אדער מער. לויט דער רעליגיעזע גלויבונג איז דער ערשטער מענטש באַשאַפן געוואָרן אינעם 6טן טאג זינט די וועלט איז באַשאַפן אין יאר א.

א מענטש לעבט דורכשניטליך צווישן 80 ביז 120 יאר.

נעמען פון עלטערקײַטןרעדאַקטירן

  • בובאַלע (אָדער בייבי) - א פיצל קינד אין די ערשטע מאָנאַטן.
  • קינד - ביז 13 יאר (בר מצוה) אדער לגבי עלטערן.
  • בחור - פון 13 יאָר ביז די חתונה.
  • יונגערמאַן - פון דער חתונה ביז די עלטערע יאָרן (אומגעפער ביז 50 יאָר אַלט).
  • עלטערער איד - פון אומגעפער 50 יאָר אַלט.
  • זיידע - אזוי רופט אים דער אייניקל.
  • אלטער איד - גאָר אין דער עלטער ווען מען איז שוין פאַרקוועטשט מיט אַ גאַנץ ווײַסע בארד.
מענטשלעכע אנאטאמיע 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין