תשובה איז דער אקט פון זיך צוריקערן צום ווילן פון גאט.

זעה בעל תשובה אויף דער סאיצאלע גרופע אידן וואס ווערן אזוי אנגערופן.


מידות אין יידישקייט