איינע פון די פילע וואונדער פונעם באשעפעניש וואס איז אומגעלייזט איז דער קאָפּ: וויאזוי קען איך ארויס פון מיין מאמעס געדערם דורך א קליין לעכעל. אבער דער קאפ איז צאגגעשטעלט פון אסאך קליינע ביינער אזוי אז אונטער פרעשור קען זיך דער קאפ צוקלענערן און דערנאך צוריק פארגרעסערן, נאכן געבורט, אן קיין שאדן.

קאפ
מענטשלעכע אנאטאמיע 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין