א זינגער איז איינער וואס זינגט, וואס איז אפט א פאך.

א בילד פון א זינגער

געוויינלעך זינגט דער זינגער צוזאמען מיט מוזיק, ווי למשל א גיטאר אדער אן ארקעסטער.

א זינגער קען זיין א סאלאניסט אדער קען זינגען אין א כאר.

באקאנטע זינגער

רעדאַקטירן

זעט אויך

רעדאַקטירן