פארבאט

(אַריבערגעפֿירט פון איסור)

פארבאט אדער א איסור איז א הלכה וואס רבנים אדער ריכטער געבן ארויס קעגן א געוויסער זאך אדער קאנצעפט, הנאה האבן דערפון. אין אידישקייט ווערט דאס אנגערופען איסור וואס איז ענדליך צו א חרם וואס איז א פארבאט אויף א מענטש, און איסלאם איז דאס פאטווא וואס איז סיי אויף מענטשן און סיי אויף קאנצעפטן.