גיין איז דער וועג וויאזוי באשעפענישן קומן אן פון איין פלאץ צו צווייטען.

מען קען זיך באנוצען קונסטליך מיט די צוויי פיס זיי זאלן טראגן דעם מענטש אוואו אימער מען וויל.