ניו יארק פאסט

(אַריבערגעפֿירט פון ניו יארק פאוסט)

ניו יארק פאסט איז א טעגליכע ניו יארק צייטונג.

ניו יארק פאסט
New-York Evening Post
nypost.com

רעכטער רעפובליקאנער צייטונג וואס איז א לשון הרע טאבלויד, זייער גראפישע שרייענדע קעפלעך אונטערצוהאלטן די ליינער.

עיב הירשפעלד האט דאס געאוינט פאר אפאר טאג,

היינט איז דאס דער אייגנטום פון דעם אויסטראלישן ביליאנער רופּערט מערדאָק.

דרויסענדע פארבינדונגען רעדאַקטירן