דאס התאחדות הרבנים איז דער רבנים פאריין פון סאטמאר און אנדערע חרדישע געמיינדעס אין אמעריקע.

דער כשרות לאגא פון התאחדות הרבנים

גרינדונגרעדאַקטירן

התאחדות הרבנים איז געגרינדעט געווארן דורך רבי יואל טייטלבוים ז"ל דער סאטמארער רבי צו באקעמפן אלע פירצות און שטעלן דאס אידישקייט אין אמעריקע צוריק ווי סאיז געווען אין דער אלטער היים אין סאטמאר, ער איז געווען דער נשיא פון דער גרינדונג ביז זיין פטירה כ"ו אב תשל"ט.

צווישן די רבנים וואס זענען געווען חברים אין התאחדות הרבנים זענען געווען:

אפטיילונגעןרעדאַקטירן

התאחדות הרבנים איז צאמגעשטעלט געווארן פון א וועד הפועל, וועד חיזוק הדת, וועד המרכזי. מיט דער צייט האט מען געגרינדעט א וועד הכשרות, און א בית דין אויף דיני תורות.

חברים היינט צו טאגסרעדאַקטירן

ר' יחיאל יצחק גליק איז דער מנהל און ספרא דדיינא. ער האט איבער גענומען פון ר' יודל גרובער, און פאר ר' יודל איז געווען ר' שבתי מרדכי בערקאוויטש.

הרב מענדל זילבער איז דער אב"ד, ער פירט אן דעם בית דין און די דיני תורות.

דער וועד הכשרות באשטייט פון