קנאות

(אַריבערגעפֿירט פון קנאי)

קנאות איז גאר א הייליגע מידה, ווען מען מיינט דערמיט זיך אנצונעמן פאר גאט

פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ווערט אנגערופן א קנאי אזוי ווי עס שטייט אין פסוק תחת אשר קנא לאלקיו.

אין די צייטן פונעם צווייטן בית המקדש איז געווען א גרופע וועלכע האבן געהייסן "קנאים".

היינטיגע צייטן רופט מען אן קנאים די וואס זענען קעגן דער אנטשטייאונג פון מדינת ישראל. די הויפט גרופעס זענען די קרייזן פון סאטמאר, עדה החרדית, און נטורי קרתא.


מידות אין יידישקייט