פילענטראפ אדער בעל צדקה איז איינער מיט אסאך געלט און טיילט צדקה אויף א מאסשטאבליכען אופן.

ארגון חסד לאחר הוריקן 2005