רבי יואל כהן (ט"ז שבט ה'תר"ץ - ו' אב ה'תשפ"א) איז געווען דער חוזר ראשי פונעם ליובאוויטשער רבי׳ן, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, וואס האט איבערגעזאגט זיינע תורות פארן עולם. דערנאך איז ער געווארן דער הויפט משפיע אין דער ישיבה אין 770 איסטערן פארקוויי.

תורת מנחם פון הרב יואל כהן