טאכטער איז א מענטשנס קינד וואס איז פון מין נקיבה אדער מיידל/פרוי. (א קינד וואס איז א זכר הייסט א זון.)

לורה מיט מאן ג'ורג' בוש און צווי טאכטער