פאליטיק (פון גריכיש πολιτικός, "וועגן די בירגער"), איז א פראצעס דורך וואס גרופעס פון מענטשן שאפן קאלעקטיווע החלטות.

מען בויט זיך אויף א נייגונג און געהערונג צו אַ געוויסער שטרעמונג פון אידעאלאָגיע און מען האָט פיינט די קעגנאַרטיגע פּאַרטיי מיט זייער אנדער געוויסער שיטה, ס'קען שטארק וויי טאן אויב אייער פארטיי פארלירט אבער עס איז גאר גוט אויב מיר געווינען.

אָרגאַניזאַציעס רעדאַקטירן

פארטייען רעדאַקטירן

רשימה פון פאליטיקער רעדאַקטירן