דער ארטיקל דיסקוטירט א פירמע. טאמער זוכט איר חברה, זעט געזעלשאפט (סאציאלאגיע).

אַ פֿירמע (ענגליש: company) איז אַ לעגאַלע אָרגאַניזאַציע צו מאַכן ביזנעס און האַנדלען דערמיט.

דער געדאנק פון א פירמע האט זיך אנטוויקלט אינעם 17טן יארהונדערט מיט דער ציל פון פארמינערן די קאמערציעלע ריזיקע פון ענטרעפרענוערשיפ.